• جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

جوابیه دانشگاه هنر شیراز در خصوص انتشار پیام های خلاف واقع خانم گله داران در فضای مجازی