• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

پذیرش دومین اثر عکاسی همکاردانشگاه هنر شیراز آقای طاهری در فستیوال جهانی