• یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

آدرس ساختمان‌های شماره 1 و 2 دانشگاه هنر شیراز:

شیراز، چهارراه ادبیات، دانشگاه هنر شیراز، کدپستی: 7146696586


تلفن های ساختمان شماره 1:

07132298011-07132298012

07132298013


تلفن های ساختمان شماره 2:

07132295593-07132295554

07132295515-07132295507


نمابر:

07132292867