• یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

آیین‌نامه ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

صندوق رفاه دانشجویی
دستور العمل اجرایی بند الف تبصره 40 قانون بودجه
دستو العمل بهره مندی دانشجویان نابینا از تسهیلات ویژه
دستور العمل اعطا و بازپرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه
دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه
دستورالعمل اجرایی بیمه خدمات درمانی
دستور العمل ماده 17 اساس نامه صندوق رفاه
دستورالعمل نحوه محاسبه کارمزد تاخیر بازپرداخت تسهیلات دانشجویی
دستور العمل نحوه پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجویان پرداخت کننده وام شهریه
دستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام به موارد خاص
دستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام حج عمره به دانشجویان
دستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه
دستور العمل پرداخت وام ضروری به دانشجویان شبانه
استفاده از تسهیلات دانشجویی
استفاده از وام های صندوق رفاه در داخل کشور
قانون و اساسنامه
پرداخت وام به دانشجویان مبتکر
شیوه نامه اجرایی و نحوه بازپرداخت تسهیلات رفاهی
تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی
بخش نامه ثبت درخواست وام 95-96
بخش نامه طرح بخشودگی صد در صد جرایم بدهکاران
بخش نامه وام 5004