• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

انتصاب دکتر مهدی محمدی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هنر شیراز