• سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
می 1, 2019

چهارمین فصل کاوش رصدخانه و نیایشگاه ساسانی تنب پرگان

فوریه 25, 2019

رویداد فرهنگ کودکی

فوریه 11, 2019

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

ژانویه 10, 2019

کوهپیمایی کارکنان دانشگاه هنر شیراز

ژانویه 2, 2019

سومین فصل کاوش رصدخانه و نیایشگاه ساسانی تنب پرگان جناح

دسامبر 8, 2018

جشنواره رویش دانشگاهی

دسامبر 7, 2018

رویداد رقابتی کارآفرینی هنر و بازار آرتاپ

اکتبر 15, 2018

«گِل نگاره»؛ برگزاری نمایشگاه اندودهای گلین