• دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
اسفند ۶, ۱۳۹۷

رویداد فرهنگ کودکی

بهمن ۲۲, ۱۳۹۷

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

دی ۱۲, ۱۳۹۷

کوهپیمایی کارکنان دانشگاه هنر شیراز«گهواره دید»

دی ۱۲, ۱۳۹۷

سومین فصل کاوش رصدخانه و نیایشگاه ساسانی تنب پرگان جناح

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

جشنواره رویش دانشگاهی

آذر ۱۶, ۱۳۹۷

رویداد رقابتی کارآفرینی هنر و بازار آرتاپ

مهر ۲۳, ۱۳۹۷

«گِل نگاره»؛ برگزاری نمایشگاه اندودهای گلین

مهر ۱۸, ۱۳۹۷

مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۷