• سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

مهندس مرتضی دیدار


سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32298012 - داخلی 110
پست الکترونيک: didar@shirazartu.ac.ir

ساره بهرامی


سمت: کارشناس پژوهش

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32298012 - داخلی 105

صدیقه انصاری


سمت: کارشناس کار آفرینی و ارتباط با صنعت

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 32298012 - داخلی 112

کتابخانه ساختمان مرکزی(ادبیات)


شماره تماس: 32298012 - داخلی 112

کتابخانه ساختمان شماره 2(خیرات)


شماره تماس: 32349174