• یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
خرداد ۲, ۱۳۹۷

پوستر کارگاه ها و نشستها

خرداد ۲, ۱۳۹۷

دروس پایه و مقدماتی

خرداد ۲, ۱۳۹۷

مبانی هنرهای تجسمی

خرداد ۲, ۱۳۹۷

مسابقه المان‌های وایرفریم

خرداد ۲, ۱۳۹۷

مقدمات طراحی معماری

اسفند ۸, ۱۳۹۶

کارگاه طراحی فرش با نرم افزار فتوشاپ

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

دی ۹, ۱۳۹۶

نمایشگاه گروه موزه ورودی ۹۳