• یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

روابط عمومی

 
 

اهداف روابط عمومي دانشگاه هنر شیرازقاسم طاهریمدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 07132298012 - داخلی 122