• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

دكتر حسنعلی عرب


مرتبه علمي: استادیار
آخرین مدرک تحصيلي: دکتری
تلفن تماس: 32297772-071
پست الکترونيک: h_arab@shirazartu.ac.ir
جهت مشاهده کارنامه علمی کلیک فرمایید

دکتر علي اصغر کارگر


مرتبه علمي: استاديار
آخرین مدرک تحصيلي: دكتري
تلفن تماس: 32297772-071
پست الکترونيک: a_kargar@shirazartu.ac.ir
جهت مشاهده کارنامه علمی کلیک فرمایید