• جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۷

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

فصل دوم کاوش های باستان شناسی در تپه پوستچی

تیر ۶, ۱۳۹۷

جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان ورودی ۱۳۹۳

خرداد ۲, ۱۳۹۷

عکس شورای صنفی

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵

۲۲ بهمن ۱۳۹۵

آذر ۱۷, ۱۳۹۵

روز دانشجو سال ۱۳۹۵

آبان ۳۰, ۱۳۹۵

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته باستان شناسی ورودی ۱۳۹۳

بهمن ۲۲, ۱۳۹۴

۲۲ بهمن ۱۳۹۴