• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

بیانیه «آینده دانشگاه‌ها در ایران؛ جامعه‌محور و کارآفرین» رونمایی شد