• دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

شرایط بازگشایی خوابگاه‌ها و ارائه غذا به دانشجویان اعلام شد