• پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

کسب دیپلم افتخار دانشجویان دانشگاه هنر شیراز در جشنواره بین المللی عکس روسیه