• دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

برگزاری آیین معارفه و جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه هنر شیراز