• شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری آیین معارفه و جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه هنر شیراز