• یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری ۱۷ تیرماه برگزار می‌شود