• پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

کسب مقام سوم تکواندو در مسابقات قهرمانی مناطق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی