• یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کسب مقام سوم تکواندو در مسابقات قهرمانی مناطق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی