• یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

کسب رتبه فنیشر عضو دانشگاه هنر شیراز در رقابت بین المللی دو ماراتن استانبول ۲۰۲۲