• یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

نشست مشترک دانشگاه هنر شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس