• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

دکتر حسنعلی عرب معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سمت خود ابقاء شد.