• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۴ با موضوع آغاز آموزش حضوری و اسکان دانشجویان ورودی ۹۸ کارشناسی دانشگاه هنر شیراز