• شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

وزیر علوم:آموزش در دانشگاه‌ها فعلاً به صورت تلفیقی است