• دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد : آموزش حضوری دانشگاه‌ها تا تکمیل شدن واکسیناسیون دانشجویان منتفی است