• چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

وزیر علوم: توجه به سرآمدان، دانشمندان و جوانان نخبه علمی کشور، در توسعه علم نقش ویژه‌ای دارد