• یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

رویدادها

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

جایگاه ابن مقله در هنر خوشنویسی جهان اسلام

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

کار آفرینی در حوزه های مختلف هنر و اقتصاد هنر

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

نقش سیاه مشق در شکل‌گیری نقاشیخط معاصر

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

فراخوان برگزاری مجمع عمومی رشته نقاشی

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

فراخوان برگزاری مجمع عمومی رشته موزه

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

کارگاه آمادگی امتحانات چهارشنبه۲۱دیماه

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

فراخوان برگزاری مجمع عمومی رشته ارتباط تصویری

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

جشنواره ملی شعر دانشجویی آسمان

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

رویدادفرهنگی و هنری چهارفصل قرآنی