• یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه های گروه مرمت بناهای تاریخی

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

معرفی اتاق نمونه خوابگاهی در دانشگاه هنر شیراز

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

اسامی منتخبین کانون های فرهنگی و انجمن های علمی

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

ثبت نام رشته های معارفی و حفظ قرآن مجید

از دانشجویان علاقه مند به شرکت در رشته های معارفی و حفظ قرآن مجید خواهشمند است هرچه سریعتر تا پایان […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

اطلاعیه در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

فراخوان ثبت نام کاندیدای انتخاب شورای صنفی دانشجویی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۸

سامانه جدید کاورزی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی

 سامانه جدید کاورزی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی امکان گذراندن واحد کارآموزی موجود در برنامه درسی دانشــجویان […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

مسابقات استانی ورزش همگانی دانشگاه های فارس

اطلاعیه شرکت در مسابقات استانی ورزش همگانی دانشگاه های فارس دانشجویان پسر و دختر متقاضی شرکت در مسابقات ورزش همگانی […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

نام نویسی جهت انتخابات مدیر مسئول نشریات

از دانشجویان متقاضی شرکت در انتخابات مدیر مسئول نشریات خواهشمند است تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱/۹۸ – […]