• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

امور پژوهش و فناوری

مهندس مرتضی دیدار


سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32298012 - داخلی 110
پست الکترونيک: didar@shirazartu.ac.ir

ساره بهرامی


سمت: کارشناس پژوهش

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32298012 - داخلی 105