• یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

روابط عمومی

اهداف روابط عمومي دانشگاه هنر شیرازقاسم طاهریمدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 07132298012 - داخلی 122