• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
 دکتر ستار خالدیان


مرتبه علمي: استادیار
آخرین مدرک تحصيلي: دکتری
تلفن تماس: 32297772-071
پست الکترونيک: s.khaledian@shirazartu.ac.ir