• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
 
 
با توجه به پتانسيل و استعدادهاي غني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در منطقه و اشاعه فرهنگ آموزش و پژوهش در بين جوانان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و توسعه آن در سطح بين‌المللي، اهداف اين دانشگاه با توجه به موافقت اصولي جلسه مورخ 26/10/88 شوراي گسترش آموزش عالي به شرح زير ميباشد. الف- كمك به تجهيز و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور، تربيت اعضاي هيات علمي و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامي در رشته هاي علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مراكز آمـوزش عالي، تحقيقاتي و سازمان‌هـاي اجرايي، اداري كشور به منظور ارتقـاي كيفيت علمي آموزشي و پژوهشي و كمـك به گسترش تحصيلات هنـري و تحول اساسي در زميـنه‌هاي هنـري به ويـژه رشد و توسعه مبـاني هنـر اسلامي از ديدگاه قرآن و ائمه‌اطهار عليه‌السلام. ب- ايجاد امكانات تحقيقاتي و پژوهشي به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته، درجهت افزايش توان علمي در منطقه و مشاركت در توسعه و تقويت نهضت توليـد علم و جنبش نرم‌افـزاري و افزايش سهم توليدات هنري و توسعه با تاكيد بر مبـناي هنـر اسلامي و نيـازهاي ملي و فنـاوري‌هاي نوين و كاربـردي كردن دستاوردهـاي علمـي و پژوهشي هنـري از طريق تعـامل پويا و سازنده با مـراكز علمـي، منطقه اي و بين المللي. ج- تلاش در جهت تحقق فرهـنگ هنر اسلامي از طريق تقويت و تعميـق بينش ديني و گسترش فضايل اخلاقي و آفرينش مشاركت‌هاي هنـري، اجتـماعي و اشاعه روحيه آثار و اميد به آينده بر پايه تعاليم قرآن، مكتب اهل بيت (ع)، ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي. ج- گسترش و تعميم امكانات منـطقه‌اي ازطـريق همـكاري‌هاي علمي و مشاوره‌اي با سازمان‌ها و شر كت‌ها در جهت ارائه دستاوردهاي علمي و فنآوري‌هاي كاربردي.