• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
کشور ایران دارای آثار مختلف تاریخی بوده که در گستره پهناور ایران قرار دارند. این آثار نشان از وجود تمدنی چند هزار ساله بوده که در خور ارزش هستند. یادمان های باقی مانده از گذشتگان در طول زمان دچار آسیب ها و تخریبات گوناگونی شده و نگهداری از آن ها موضوعی قابل توجه است. این امر در دو قرن اخیر در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته و در ایران نیز از سده گذشته به این امر پرداخته اند. حفاظت و مرمت از یادمان های تاریخی در حوزه میراث فرهنگی تقریبا نیم قرن است که به صورت آکادمیک در آمده و در گرایش های مختلف در این حوزه تربیت افراد متخصص و متعهد مورد توجه قرار گرفته است.
دانشگاه هنر شیراز به عنوان تنها دانشگاه تخصصی هنر در جنوب کشور در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی با گرایش مرمت بناهای تاریخی از سال 1392 در مقطع کارشناسی به پذیرش دانشجو اقدام نموده است و اکنون به عنوان یکی از دانشگاه های مورد توجه در این گرایش در جنوب کشور مشغول به فعالیت است.
فارغ التحصیلان این رشته با توجه به توانمندی ها و توانایی های کسب نموده در دوران 4 ساله تحصیل خود می توانند در حوزه حفاظت و مرمت از بناهای تاریخی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی کشور مشغول به فعالیت شده و گام مهمی در حفاظت از میراث گذشتگان بردارند. هدف از تاسیس این رشته در دانشگاه هنر شیراز آموزش نیروهای متخصص و جوانی است که بتوانند گاهی مهم در حفظ و احیا یادمان های تاریخی کشور ارزشمندمان ایران بردارند. دروس این رشته به صورت تئوری و عملی بوده که همگام با یکدیگر توانسته است محیطی را ایجاد نماید که دانشجویان بتوانند توانایی لازم را در امر حفاظت و مرمت کسب نمایند.