• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
دستاوردهای این رشته هنری می‌باشند.
حضور در عرصه بین المللی به نحوی که امروز در زمینه فرش وجود دارد ضروری است تا با برنامه ریزی صحیح و تربیت کارشناسان متخصص فرش در تمامی زمینه‌های مرتبط با این هنر گام‌های اساسی تری برداشته شود و چون گذشته تاریخی موجب بالندگی هرچه بیشتر فرش ایران در جهان گردد.
دوره کارشناسی فرش یکی از دورهای آموزشی عالی است که هدف از برگزاری آن تربیت نیروی متخصص آشنا به مبانی نظری و عملی فرش می‌باشد. علاوه بر دروس عمومی و پایه هنر، دروس نظری و عملی در مباحث مختلف فرش از جمله: تارخ فرش، شناخت طرح و نقش، ارزیابی و ارزشیابی، اقتصاد، مدیریت تولید، پژوهش و موزه داری فرش و دروس عملی و کارگاهی نظیر: طراحی، بافت، مرمت، رنگرزی، نگارگری، طراحی و بافت گلیم و همچنین کارورزی و پروژه نهایی مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت ها
• حفظ و تقویت بومی و ملی با توجه به اصالت‌های نقش و رنگ و بافت فرش در هر منطقه
• بالا بردن کیفیت تولید و بافت فرش
• احیاء و ترویج هنر فرش بافی به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی در متن مردم
• آموزش علوم نظری و عملی به منظور تربیت نیروی متخصص
• ایجاد زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و دستیابی به استانداردهای مطلوب
• ایجاد زمینه اشتغال و توجه به نقش آن در اقتصاد جامعه

رویدادها