• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
 
 

اهداف و وظایف گروه ارتباط با صنعت

 • در دنیای امروز، رابطه‌ای مستقیم بین توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می‌توان گفت فناوری عامل اساسی برای ایجاد ثروت، رفاه و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می‌آید. فناوری طبق تعریف معمولاً چهار رکن اساسی دارد: انسان، ماشین، سازمان و اطلاعات. لذا بدیهی است که تعامل مناسب این ارکان با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی متوازن می‌شود. از آنجا که انسان در این بین نقشی محوری و بنیادی دارد می‌توان نتیجه گرفت که تخصص و مهارت نیروی انسانی سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد هر کشور داشته و لزوم ارتباط و استمرار آموزش‌های تخصصی دانشگاه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با صنعت و برقراری تعاملی صحیح و منطقی را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.دانشگاه‌ها محل تربیت نیروی انسانی متخصص است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشرفت کشور خواهد شد. در عرصه صنعت نیز این مهندسان و دیگر نیرو های انسانی ماهر هستند که اطلاعات علمی خود را به صورت فناوری، محصولات و تولیدات مختلف ارائه می‌دهند. بر این اساس بدیهی است که توسعه صنعتی بدون وجود و ظهور این شایستگی‌ها دور از دسترس خواهد بود. بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می‌تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. معمولاً در راستای این تعامل وظیفه عمده دانشگاه‌ها عبارت است از:0آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آن ها برای حضور در بازار کار
 • شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن
 • توسعه فناوری‌های جدید جهت تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه.
 • ارجاع پروژه هاي پيشنهادي وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و کارخانجات به اعضاي هيئت علمي دانشگاه و پي گيري آنها
 • ايجاد بستر لازم در امر بهره گيري دانشگاه ها و صنايع از امکانات همديگر
 • پيشنهاد و تصويب آئين نامه، مقررات و قراردادهاي مورد نياز در شوراي گروه
 • دريافت مستمر ميزان اطلاعات و امکانات صنايع جهت انجام کارآموزي دانشجويان
 • برقراري ارتباط مؤثر و فعال با ساير نهادهاي حمايت کننده از نوآوران و محققان
 • ارجاع پيشنهادات موضوع هاي تحقيقاتي اعضا هيئت علمي دانشگاه ها به واحدهاي صنعتي مرتبط و پيگيري فني آنها .
 • واحدها
  - واحد فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
  - واحد امور کارآموزی و کارورزی
  - واحد مهارت افزایی
  - واحد قراردادهای پژوهشی خارج دانشگاهی
  - واحد انجمن کارآفرینی
  - واحد امریه
  - واحد کاریابی و هدایت شغلی