• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
معرفی رشته ارتباط تصویری
ارتباط تصویری Visual Communication که به نام طراحی گرافیک Graphic Design نیز شهرت دارد؛ برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای بصری خلاق برای ارتباط تصویری است. این رشته با استفاده از تمام دستاوردهای هنری و اصول نظری علوم ارتباطات سعی می‌کند با سازمان‌دهی بصری در کلیه شئون اجتماعی و در همه سطوح محلی، ملی و جهانی و از طریق هر نوع رسانه تصویری برای امر مهم ارتباطات راه حل بصری خلاق و مناسبی ارائه نموده و برای هرگونه پیامی، شکل و هویت بصری ایجاد کند. و مهم تر از همه، به نحوی طراحی و اجرایش کند تا مخاطب مورد نظر آن را به آسانی ببیند، بخواند و رفتاری به تناسب آن پیام از خود نشان دهد. هویت سازمانی، تبلیغات و اطلاع رسانی سه شاخه مهم این رشته است که هرکدام زیرمجموعه‌های خاص خود را دارد. ارتباط تصویری نظیر ادبیات و زبان گفتاری از فنونی استفاده می‌کند که می‌توان آن را زبان و بیان بصری نامید. آثار طراحی شده در این رشته علاوه بر تسهیل در امر ارتباطات و پیام‌رسانی می‌تواند بیانگر هویت، فرهنگ و ارزش‌های ملی و محلی باشد.