• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
رشته کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران
رشته کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران، گرایشی از رشته معماری در مقطع تحصیلات تکمیلی است که در مؤسسات معتبر دانشگاهی جهان سابقه دارد. نخستین بار در ایران در سال 1384 این رشته با هدف بهره‌مندی از تجربه‌‌های معماری بومی و تاریخی ایران در معماری امروز و مطالعه دقیق، نظام‌مند، عمیق و تحلیلی معماری ایران تأسیس شده و با توجه به فقر و تنگی دیدگاه‌ها در خصوص تاریخ معماری و ضعف منابع و داده‌های مستند در خصوص ماهیت، چستی، فرآیند دگرگونی و تطور معماری ایران در طول تاریخ از جایگاهی ویژه نزد متخصصان و پژوهشگران برخوردار است. در ایران به سبب کمبود مورخ معماری (محقق تاریخ معماری)، یافته‌های میدانی و باستان‌شناختی غالباً خام و تفسیرنشده باقی مانده‌اند؛ به دیگر سخن بخش مهمی از میراث معماری ایران از دیرباز تا عصر مدرن همچنان نیازمند مطالعه و موشکافی است.
کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران در دانشگاه هنر شیراز با توجه به ماهیت دانشگاه‌های هنر و تنوع رشته‌ها و دیدگاه‌ها در حوزه‌های گوناگون، بر اساس تفکری میان‌رشته‌ای، مشارکت‌محور و پژوهش‌مبنا نوگشایی شده است و بر این اساس از طرفیت‌های نظری و تجربی شمار فراوانی از اعضای هیئت علمی خود در تعریف چارچوب‌ها و رویکردهای آموزشی-پژوهشی بهره برده است. در حال حاضر با تأسیس «هستۀ پژوهشی مطالعات تاریخی معماری» (https://histarch.shirazartu.ac.ir)  جهت‌گیری فعالیت‌های پژوهشی این رشته ساختارمند شده و مقدمات لازم برای مشارکت پژوهشگران و علاقه‌مندان در چارچوب رسالت و برنامه‌های کلان دانشگاه فراهم شده است.
  ردیف عنوان درس نوع واحد تعداد واحد پیشنیاز با همنیاز
ن ع جمع  
نیمسال اول 1 آداب نوشتن دربارۀ معماری جبرانی 1 1 2 -
2 تاریخ فرهنگ و جامعه در ایران جبرانی 2 0 2 -
3 آشنایی با باستان‌شناسی جبرانی 2 0 2 -
4 مقدمه بر تاریخ معماری پایه 2 1 3 -
5 پژوهش در تاریخ معماری ایران 1 (دوران پیش از تاریخ) تخصصی 1 1 2 -
جمع کل 8 3 11  
نیمسال دوم 1 روش تحقیق در تاریخ معماری پایه 1 1 2 -
2 منابع تاریخ معماری ایران پایه 2 0 2 -
3 پژوهش در تاریخ معماری ایران 2 (دوران پیش از اسلام) تخصصی 1 1 2 پژوهش در تاریخ معماری ایران 1 (دوران پیش از تاریخ)
4 باغ ایرانی- اسلامی و تاریخ آن اختیاری 2 0 2 -
5 مستندسازی و معرفی آثار تاریخی اختیاری 1 1 2 -
جمع کل 7 3 10  
نیمسال سوم 1 مبانی نظری تاریخ  معماری پایه 2 0 2 -
2 تاریخ شهر در ایران تخصصی 2 0 2 -
3 پژوهش در تاریخ معماری ایران 3 (دوران اسلامی) تخصصی 2 2 4 پژوهش در تاریخ معماری ایران 2 (دوران پیش از اسلام)
4 تاریخ شفاهی معماری ایران اختیاری 1 1 2 -
جمع کل 7 3 10  
نیمسال چهارم 1 کارگاه تدوین پایان‌نامه تخصصی 1 1 2 حداقل 14 واحد از دروس پایه و تخصصی
2 پایان‌نامه اصلی-تخصصی 5 - 5 کارگاه تدوین پایان‌نامه
جمع کل     7