• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

دفتر نظارت و ارزیابی

دکتر علی اسد پور


سمت: مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 32298012 داخلی 121

ساره بهرامی


سمت: کارشناس پژوهش

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32298012 - داخلی 105