• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳


آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز
گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز یکی از واحدهای سازمانی ذیل معاونت آموزشی است و در چارچوب مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برگزاری دوره­‌های آموزشی آزاد می‌پردازد.

دوره‌های آموزشی آزاد
دوره‌های آموزش آزاد، دوره‌هایی غیر رسمی است که از طریق گروه آموزشهای آزاد و مجازی در قالب دوره‌های عمومی، تخصصی و کاربردی برگزار می‌شوند. برنامۀ درسی این دوره‌ها منطبق با آموزشهای رسمی و تقویم آموزشی دانشگاه نیست و خارج از نظام‌های ترمی یا سالی واحدی و سرفصل‌های مصوب رشته‌ها، تحت مقررات شیوه‌نامه آموزش‌های آزاد دانشگاه هنر برگزار می‌شود.
اهداف گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
- گسترش زمینه‌های تخصصی هنر در مقیاس ملی و بین‌المللی با بهره‌گیری از بضاعت‌های علمی و تخصصی دانشگاه هنر شیراز
- تسهیل دسترسی به آموزش‌های تخصصی هنر برای علاقه‌مندان و داوطلبان در سطح جامعه
- ارتقای کیفی آموزش‌های دانشگاهی از طریق ارائۀ آموزش‌های تکمیلی آزاد به دانشجویان
- توانمندسازی فارغ‌التحصیلان و هنرمندان برای ورود به عرصه‌های تخصصی و حرفه‌ای
-توسعۀ تخصصی و کاربردی آموزش دوره‌های ضمن خدمت برای کارکنان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
- توسعه و تسهیل آموزش هنر از راه دور از طریق برگزاری دوره‌های مجازی

وظایف گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
- برنامه‌ریزی و طراحی دوره‌های آموزشی آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز
- بررسی کارشناسی دوره‌های پیشنهادی آموزش آزاد و فراهم‌کردن مقدمات اجرای آن
- صدور مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی آزاد پیشنهادی توسط دانشکده‌ها
- اطلاع‌رسانی و معرفی دوره‌های آموزشی از طریق وبسایت دانشگاه‌ و سایر رسانه‌ها
- نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی آزاد دارای مجوز
- صدور گواهی شرکت در دورۀ آموزش آزاد برای هنرجویان

دامنۀ فعالیت
طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه هنر شیراز مورخه 98/09/18 کلیۀ دوره‌های آموزش آزاد و فوق‌برنامه در دانشگاه هنر شیراز زیر نظر معاونت آموزشی و به طور مشخص گروه آموزش‌های آزاد و مجازی انجام می‌شود.
-گروه آموزش‌های آزاد و مجازی می‌تواند رأسا یا با همکاری دانشکده‌ها، دوره‌های آموزشی درون‌دانشگاهی را تعریف کند.
-گروه آموزش‌های آزاد، با رعایت مقررات و تأیید شورای آموزش‌های آزاد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش آزاد در خارج دانشگاه در سطح درون‌استانی، برون‌سازمانی، ملی یا بین‌المللی به طور مستقل یا مشترک با سایر نهادها و مؤسسات معتبر می‌تواند اقدام نماید.


وبسایت گروه آموزش‌های آزاد و مجازی: https://azadedu.shirazartu.ac.ir

ایمیل ارتباطی با گروه آموزش‌های آزاد و مجازی: S.Ettehadmohkam@gmail.com

.
.
برای اطلاعات بیشتر دربارۀ نحوه و شرایط برگزاری دوره‌ها به شیوه‌نامۀ مصوب آموزش‌های آزاد مراجعه کنید.
جهت پیشنهاد دورۀ آموزشی آزاد، لطفا کاربرگ پیشنهاد دوره آموزشی را تکمیل و به رایانامۀ گروه آموزش‌های آزاد ارسال نمایید.
جهت مشارکت در تولید محتوای صدا و تصویر هنر، کاربرگ مربوطه را تکمیل و به رایانامۀ گروه آموزش‌های آزاد ارسال نمایید.