• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
1- ارتقا فرهنگ مسئولیت پذیری در سطح جامعه

2- ادای احترام به کادر درمان در خط مقدم مقابله با بیماری فراگیر کرونا

3-  تجلیل و حمایت معنوی از کارمندان دولت و ادارات دولتی که در شرایط سخت فراگیر شدن در حال خدمت به مردم بوده و هستند

4- بهره گیری از طرفیت بیان هنری در آگهی بخشی به جامعه در خصوص فداکاری و نوع دوستی های صورت گرفته در وران کرونا

5- ایجاد فضا و موقعیتی برای فعالیت های هدفمند و کاهش انزوا در سطح جامعه

6- آگهی بخشی در خصوص تغییر سبک زندگی و حفظ سلامت روانی افراد جامعه