• یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

تمبر قدیمی ترین دانشگاه جهان به قدمت ۱۷۵۰ سال، توسط عبدالرضا اثنی عشری، عضو رسمی دانشگاه هنر شیراز طراحی شد