• سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سید محمد حسینی دانشجوی رشته باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز و عضو تیم ملی غواصی آزاد توانست رکورد ملی در ماده نوفین را جابه جا کند.