• سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

برگزاری نخستین جلسه از کارگاه‌های دانش‌افزایی با همکاری مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)