• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

درخشش تیم اعزامی دانشگاه هنر شیراز در مسابقات شنا منطقه به میزبانی موسسه آموزش عالی لارستان