• پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

حضور فیلم سینمایی ضلعی برای خروج در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲