• پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشی و هنری دانشگاه هنر شیراز و ستاد فرماندهی فراجا استان فارس