• یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دوره حضوری کتیبه خوانی از شیراز تا نیویورک