• پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

همزمان با فرارسیدن ۱۶ آذر «روز دانشجو»، مراسم گرامیداشت روز دانشجو برگزار شد