• چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

رونمایی از پوستر نخستین جشنوارۀ ملی هنرهای تجسمی «تجسم غدیر» باحضور وزیر علوم