• چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

پیام تبریک دکتر خالدیان به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه هنر شیراز