• دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
کشور ایران دارای تمدنی بزرگ و چند هزار ساله می باشد و به فراخور همین قدمت در بسیاری از نقاط آن آثار بسیاری از این فرهنگ و تمدن برجای مانده است. این آثار دارای ویژگی ها و شاخصه های خاصی بوده که نشان از رشد و ظهور تکنولوژی های گوناگون در این خطه از کره زمین را دارد. شناخت، نگهداری و مرمت این آثار جهت نشان دادن تمدن ایران در عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی کاری بسیار مهم است. با نظر به این موضوع شکل گیری رشته ها و دوره های گوناگون در آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گرفته و رشته مرمت بناهای تاریخی یکی از این گرایش ها است. دوره کارشناسی مرمت بناهای تاریخی با هدف تربیت کارشناسان این رشته ایجاد گردیده است. در این دوره تأکید بر موضوع مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی در ایران است که به صورت تئوری و عملی این امر صورت می پذیرد. دانشگاه هنر شیراز اولین دانشگاه تخصصی هنر در جنوب کشور در مقطع کارشناسی از سال 1392 شروع به پذیرش دانشجو در این مقطع نموده است و هم اکنون 98 دانشجو در این مقطع در حال تحصیل هستند. هدف و چشم انداز آینده از تاسیس این رشته کمک به بحث مرمت در منطقه جنوب ایران است که به صورت تخصصی و علمی شناخت و حفظ این آثار مورد توجه قرار گیرد.