• جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

مجموعه نقاشی “شی شدگی” افتتاحیه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷