• پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

مجموعه نقاشی “شی شدگی” افتتاحیه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷